Normen in onderzoek

Elk normontwerp doorloopt een periode van openbaar onderzoek voordat het als norm wordt gepubliceerd. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen commentaar geven op het normontwerp. Vervolgens bespreekt en evalueert de normalisatiecommissie alle commentaren en werkt ze de norm af. Na positieve stemming over het eindontwerp volgt de publicatie van de norm. 

Geef zelf commentaar op Belgische en Europese normontwerpen

Via ons gebruiksvriendelijke Public Enquiry Portal kan je als volgt normontwerpen inkijken en commentaar indienen:
  1. Open het Public Enquiry Portal
  2. Om het normontwerp in te kijken, klik je op  
  3. Om commentaar te geven, klik je in de laatste kolom op  

Het NBN zorgt ervoor dat deze commentaren worden doorgegeven aan de bevoegde normalisatiecommissie.

Op dit ogenblik is de volledige tekst van de Europese normontwerpen met een internationale oorsprong (prEN ISO) niet beschikbaar op dit portaal. Wenst u meer informatie? Contacteer ons.

Geef zelf commentaar op ETSI normontwerpen

Het Europese Telecommunications Standards Institute (ETSI) ontwikkelt normen voor de ICT (informatie- en telecommunicatietechnologie).

Wens je je opmerkingen te geven op een ETSI-normontwerp? Klik op bovenstaande link.