NBN Academy

De NBN Academy organiseert opleidingen rond een aantal managementthema’s zoals kwaliteit, milieu, duurzaamheid en informatiebeveiliging. Als enig lid van International Organisation for Standardisation (ISO) in België brengt het NBN je via de NBN Academy als eerste op de hoogte van nieuwe managementnormen. Maak kennis met het uitgebreid opleidingsaanbod over managementnormen van de NBN Academy.

Managementnormen

Managementnormen helpen bedrijven hun activiteiten beter te organiseren. Ze behandelen thema's zoals kwaliteit, milieu, duurzaamheid en informatiebeveiliging, risicomanagement, projectmanagement, outsourcing of facility management.

Bedrijven die normen succesvol willen toepassen lopen dikwijls tegen complexiteit aan. De juiste ondersteuning met praktische inzichten wordt op dat moment zeer waardevol. Het omzetten van de theorie van een norm naar de praktische toepassing ervan vormt juist de toegevoegde waarde van de NBN Academy.

NBN Academy

De NBN Academy garandeert dat:

  • Je docent meewerkt aan de managementnorm van de opleiding. Hierdoor krijg je rechtstreeks toegang tot de kennis die aan de basis ligt van de norm.
  • Je als eerste geïnformeerd bent over de evoluties op het vlak van ISO managementnormen.

Door de unieke positie van het NBN als enig officieel lid van ISO in België, kan de NBN Academy rekenen op een uitzonderlijk netwerk van Belgische en internationale docenten. Deze docenten zijn ervaren experten in een welbepaald managementdomein. Zij werken zelf mee aan de ontwikkeling van de ISO-managementnormen. Zo leer je bij de NBN Academy de toepassing van de norm uit eerste hand.

Aanbod

Je kan bij de NBN Academy terecht voor:

Open opleidingen, infosessies, seminaries en events

De NBN Academy organiseert een aantal praktische sessies rond de toepassing van normen over onderwerpen als kwaliteit, service excellence, milieu, energiemanagement, duurzaamheid en veiligheid op het werk. Deze open sessies vinden plaats op diverse locaties in België. Bekijk onze opleidingskalender.

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften.

Vier voordelen van bedrijfsinterne opleidingen:

  • De opleiding is een antwoord op jouw specifieke behoeften. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
  • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
  • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
  • Meer flexibiliteit bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).

Voor meer informatie, contacteer ons.