Wat zijn normen?

Zowel in de bedrijfswereld als in ons dagelijks leven zijn normen aanwezig: het A4-formaat, 3G-netwerken, ISO 9001 enz. Normen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij.

Normen

Een norm is een afspraak over een product, een dienst of een proces. Normen weerspiegelen goed vakmanschap in heel wat activiteitsdomeinen in de industrie, de dienstensector en de overheid.

Een norm is geen wet maar wordt vrijwillig toegepast door alle belanghebbenden: producenten, leveranciers, klanten, dienstverleners enz. Dit neemt niet weg dat de naleving van een norm kan worden verplicht. Enerzijds kan de overheid verwijzen naar normen in wetten en regelgeving. Anderzijds kunnen ook contracten verwijzen naar de toepassing van normen.

Normalisatie

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Belanghebbende partijen maken afspraken over de specifieke kenmerken van een product, dienst of proces. Normalisatie vindt plaats in commissies met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Dit gebeurt in consensus waarbij alle deelnemers een evenwaardige stem hebben. Lees meer hierover op de pagina Normontwikkeling.

Normen worden hoofdzakelijk ontwikkeld vanuit de bedrijfswereld. Ook andere betrokkenen kunnen een bijdrage leveren aan het normalisatieproces. Daardoor houden normen ook rekening met de bescherming van het milieu, duurzaamheid, consumentenveiligheid of andere maatschappelijke thema's.

Normen en auteursrecht

Normen zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent dat je de norm of delen daarvan niet zomaar mag reproduceren zonder toestemming van het NBN. Vraag toestemming via dit formulier.

Belangrijk:

  • Papieren versies van een norm mogen niet gekopieerd worden.
  • Heb je een norm in pdf-formaat gekocht? Dan mag je hiervan maximaal één exemplaar afdrukken en bewaren. Een pdf-versie mag niet verspreid worden via het Intranet (of andere gelijkaardige drager) van de organisatie.
  • Papieren exemplaren mogen in een bibliotheek bewaard worden dat toegankelijk is voor het personeel van de organisatie.