Innovatie en normen

Innovatie houdt verband met ideeën, producten, diensten of processen en wordt toegepast in elke bedrijfsactiviteit, vanaf de ontwikkeling van een nieuw product of dienst tot de levering.

Innovatie verankeren

Bedrijven kunnen eigen innovatie en kennis verankeren in een norm. Zo worden hun producten of diensten sneller aanvaard door de markt. Dat maakt van normalisatie een strategisch instrument voor bedrijven die willen innoveren. 

Normen versnellen innovatie

Bij onderzoeks-, ontwikkelings- en testfasen voor nieuwe producten of diensten kunnen bestaande normen worden gebruikt. Dit versnelt het innovatieproces en maakt het goedkoper.

Ook bij productie– of administratieve processen kunnen normen helpen om sneller verbeteringen door te voeren.